Основната дейност на фирмата е проектиране и монтаж на системи
за капково напояване, дъждуване, системи за микродъждуване и
мъглуване.Така също и автоматизирани подземни поливни системи
– ландшафтно напояване. Освен това предлагаме и продукти с
приложение в други отрасли на икономиката:

1. Защитни мрежи
– за селското стопанство;
– за строителството;
– за месопреработвателната промишленост;
– за пакетиране на готова продукция

2. Полиетиленови покрития
– за покриване на оранжерии;
– за покриване на микро-тунели за ранно – полско производство;
– за мулчиране- срещу плевели.

3,Оросителни системи при отглеждане на охлюви по интензивна Технология.

4,Електро пастири при отглеждане на охлюви и такива при Пасищни полета за едър и среден добитък.

Високото качество на предлаганите продукти и доброто обслужване
на клиентите е основен приоритет на фирмата. Компанията е
изключителен представител на A.T.P. – Италия, водеща фирма в
производството на маркуч за капково напояване.Наличието на
сертификати за европейско качество и произход на богатата гама от
продукти, както и високата квалификация на работещия персонал /
инжинери, арономи, монтажисти и проектанти /, е гаранция за
добри резултати и удовлетвореност на клиента.
1_1 1_22_1