Филтри

Пясъчен филтър

Пясъчен филтър

Автоматизирани филтриращи с-ми

Автоматизирани филтриращи с-ми

Хидроциклонен филтър

Хидроциклонен филтър

Пясъчни:

Самопочистващи се филтри използвани за пречистване на водата от открити водоизточници.

Тялото е метално. Възможно автоматизиране на самопочистването посредством електромагнитни клапани. Размери 2”, 3” и 4”.

• • •

Хидроциклонни:

Метални филтри използвани за филтриране на вода от сондажи и води с наличие на пясък и други тежки примеси.

Отделените от филтрирането частици се утаяват в долната част на филтъра и посредством кран изпразнител се изхвърлят навън.

• • •

Мрежест филтър

Мрежест филтър

Дисков филтър

Дисков филтър

Филтър с кранче

Филтър с кранче

Мрежести:

Филтри с универсално приложение за финно почистване на водата използвана в системите за напояване. Корпус изработен от метал или РЕ, а вътрешността мрежесто тяло. Размери от ¾” до 3”.Голямата филтрираща част която притежават намалява броя на почистванията и загубите на налягане. Максимално работно налягане 6 атм.

• • •

Дискови:

Филтри с универсално приложение за финно почистване на водата използвана в системите за напояване. Корпус изработен от метал или РЕ, а вътрешността РЕ дискове. Размери от ¾” до 3”. Голямата филтрираща част която притежават намалява броя на почистванията и загубите на налягане. Максимално работно налягане 10 атм.

Comments are closed.