Защитни мрежи:

Мрежа против градушки

Мрежа против градушки

Засенчваща мрежа 50%

Засенчваща мрежа 50%

Засенчваща мрежа 90%

Засенчваща мрежа 90%

– засенчващи мрежи;
– за силажни ями;
– срещу слани;
– срещу градушка;
– срещу вятър;
– за защита от птици;
– за оранжерии;
– против измръзване;
– за строителството
Защитните мрежи се инсталират директно на съществуващата подпорна конструкция и остават там постоянно.

Най-новата патентована система за защита на лозови насаждения от градушки и птици

Уникалната технология на “Вайлекс” която се различава от досега използваните системи за защита от градушки, позволява привеждането й в работно (защитно) положение буквално за секунди, дори само от един човек.

Новата система Вайлекс служи за защита на лозови насаждения от:
– градушки
– птици
– оси
– слънчеви пригори
Благодарение на специфичната конструкция “Вайлекс” не позволява на младите лозови леторасли да растат хоризонтално, а ги насочва вертикално нагоре. Уникалността на “Вайлекс” се изразява както в четворната защита на лозовите насаждения, така и в минималното използване на работна ръка за нейното функциониране.

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Система Вайлекс

Нетъкан текстил-АГРИЛ АГРИЛ- нетъкан текстил за защита от слани. Предлага се с ширина до 16м. Предпазва от UV-лъчите.

Мрежи от нетъкан текстил

Мрежи от нетъкан текстил

Система за защита на овощни насаждения от градушки и птици

Мрежи за защита от градушка и птици

Мрежи за защита от градушка и птици

Мрежа за защита от градушка и птици

Мрежа за защита от градушка и птици