Оросителните системи се прилагат при отглеждане на охлюви по интензивната технология. При тази технология охлювите се хранят с концентриран фураж, който се хвърля в полето при охлювите върху специални табли от дъски след което се пуска оросителната система за да го навлажни около 15 м.

Оросяването става от специални пръскачки 90 л/ч, монтирани на ПВЦ маркучи ф 20. Маркучите са окачени на телова конструкция с височина около 2 м.

В зависимост от дебита на източника на вода оросителната система може да се проектира за по-големи площи или да се раздели на секции . Секциите могат да се оросяват последователно, командвани от управляващо устройство.